Shinomiya Natsuki x Kurusu Syo

(Source: ayanime, via junnkos)

(Source: fyeahkurobas)

(Source: alchemisty, via alchemisty)

How dare you do that to Nezumi?

(Source: yyui-chan, via amehhcakes)

#no.6 

(Source: escarletes, via junnkos)